Uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms

Bērni ar mācīšanās grūtībām

Autisms (attīstības traucējumi)

Bērnu cerebrālā trieka

Attīstības kavēšanās (sīkās motorikas, lielā motorika, redzes motorikas traucējumi, koordinācijas traucējumi)

Dzirde, runas traucējumi

Attīstības traucējumi priekšlaicīgu dzemdību dēļ

Ģenētiskie traucējumi, hromosomu mutācija