Viņiem ir vajadzīga jūsu palīdzība

Vārds Uzvārds Summa
Elizabete Krūmiņa 960.00 EUR
Viktorija Jeršova 750.00 EUR
Kristiāns Gross 1 260.00 EUR
Daniils Greiškāns 1 490.00 EUR

Rekvizīti ziedojumiem

Sabiedriskais fonds Rehabilitācijas centrs «Svētā Sofija»
Reg. Nr. 40008218337
Tērbatas iela 83B, Rīga, LV-1001

Luminor banka AS  LV23RIKO0000084106742

Maksājuma mērķi lūdzu noradiet bērniņa vārdu un uzvārdu.

Veicot maksājumu, ziedotājs var norādīt konkrēto ziedojuma mērķi, projektā iesaistītā bērna vārdu, uzvārdu – (rehabilitācijas kursam) vai konkrēta projekta nosaukums, tas nozīmēs, ka ziedojums tiks izmantots konkrētam projektā norādītajam bērnam vai projektam tādā apjomā, kādu maksājumā individuāli norādīs pats ziedotājs pēc saviem ieskatiem.

Ja ziedotājs maksājuma mērķī konkrētu projektu nav norādījis, ziedojums uzskatāms par vispārēju ziedojumu, un tas izlietojams statūtos norādītajiem mērķiem.

Sabiedriskais fonds vēršas pie visiem nevienaldzīgajiem cilvēkiem nodrošināt smagi slimu bērnu rehabilitāciju Latvijā, izmantojot unikālas rehabilitācijas metodes un aprīkojumu. Kopā ar Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmumiem mēs vēlamies uzdāvināt īpašu dāvanu bērniem – Rehabilitācijas centru “Svētā Sofija”.

Katrs bērns Latvijai ir svarīgs. Ieskaitot tos, kuriem liktenis ir nosūtījis grūtu pārbaudījumu – nopietnu slimību. Sirdī viņi ir vieni un tie paši bērni ar saviem sapņiem un cerībām, ar noslēpumiem un uztraukumiem. Viņus no veseliem bērniem atšķir tikai tas, ka viņi ir ieslodzīti ķermenī: rokas vai kājas nepakļaujas, nespēj staigāt vai sēdēt. Ģimenēm, kurās aug šādi bērni, ir liels izaicinājums apņemt viņus ar mīlestību, rūpēm un atbalstu. Smagi slimu bērnu vecāki ir gatavi uz visu, lai nodrošinātu, lai viņu bērns saņem visu labāko un atveseļojas!

Jūsu ziedojumi palīdzēs nodrošināt rehabilitācijas centru “Svētā Sofija” ar modernām tehnoloģijām, augsti kvalificētu apmācītu personālu un iespēju palīdzēt bērniem Latvijā.

Laicīgi uzsākta rehabilitācija samazina sarežģītākas ārstēšanas nepieciešamības iespējamību nākotnē!

Ziedojot fondam «Rehabilitācijas centrs Svētā Sofija», privātpersonam un uzņēmumiem ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi.