Ierīce ar mikrofonu un speciālām “austiņām”, kas novada skaņu uz smadzenēm caur kaulu vibrācijām.

Bērna smadzenes tiek stimulētas un bērns spēj sevi labāk sadzirdēt, ka arī spēj labāk koncertēties uz savu runu un izrunu, spēj sevi labot.

Ierīce Forbrain palīdz bērniem:

  • kuriem ir dažādi attīstības traucējumi, ieskaitot autisma spektru, alāliju, dizartriju utt.
  • ja rodas grūtības ar teksta iegaumēšanu;
  • grūtības saprast mutvārdu instrukcijas;
  • zems uzmanības koncentrācijas līmenis;
  • grūtības lasīt;
  • gatavojoties eksāmeniem (īpaši mutiski).