Adeli kostīms (Adeli Suit Cerebral Therapy) tiek piemērots rehabilitācijas procesā bērniem ar balsta kustību aparāta traucējumiem, kas tiek izraisītas smadzeņu bojājumu dēļ: BCT, insults, traumatisks smadzeņu ievainojums u.c.

Adeli kostīms izmanto gumijas pretestību, lai atbalstu saspringtos muskuļus tonusu vājas muskuļus, palīdz bērnam vertikalizēties un uzlabo gaitas kvalitāti.

Pētījumus tiek pierādīts, ka nodarbības ar Adeli uzlabo ne tikai funkcijas, bet ari lielo motoro funkciju kopumā.