Marija Fotina

Psihologs

Galvenās darbības jomas:

 • Padziļināts psihiskās veselības izvērtējums (0-15 gadi);
 • Psihiskās veselības stāvokļa izvērtējums (3-15 gadi);
 • Attīstošās nodarbības, ar mērķi attīstīt bērna kognitīvā sfēra, izmantojot kubiku-rubiku (7-15 gadi);
 • Mākslas terapija (3–15 gadi);
 • Bērna motivācijas attīstība (pirmsskolas vecums, skolas vecums);
 • Individuālo korekcijas programmu realizācija (emocionālā gribas spēja, kognitīvie traucējumi, uzvedības novirzes) darbs ar bērnu pēc vecāku pieprasījuma (individuālās īpašības);
 • Personības attīstības apmācība pusaudžiem (12-17 gadi);
 • Izvērtēšana. Profesionālās konsultācijas pusaudžiem. Individuāla profila izveide (15-18 gadi);
 • Nodarbību vadīšana un organizēšana vecākiem, atbilstoši bērnu vecuma īpatnībām (vecāku individuālās konsultācijas);
 • Individuālās konsultācijas pusaudžiem. Psiholoģiskais portrets (10-17 gadi);
 • Profesionālās pilnveides apmācība skolotājiem
Izglītība :

2009. gadā absolvējusi Permas Valsts universitāti ar piešķirto kvalifikāciju psihologs, psiholoģijas pasniedzēja.

Kvalifikācijas paaugstināšana:

2021. gadā- SIA Latvian Holidays kursi “Bērna emocionālā audzināšana”