Biofeedback ( Bioloģiskā Atgriezeniskā Saite) – ir funkcionālā biotreniņa metode, kurā cilvēks aktīvi līdzdarbojas. Šī ir nemedikamentoza, augstas efektivitātes metode, kura darbojas izmantojot elektronisko aparatūru iekļaujot audio un video elementus.

Ko dod Bioloģiskās Atgriezeniskās Saites seansi?

  • Iespēja iemācīties kontrolēt personīgās aktivitātes
  • Iespēja uzlabot uzmanības procesus
  • Iespēja mazināt noguruma sajūtu

Kam paredzēti Biofeedback seansi?

  • Bērniem ( no 5 g. vecuma) ar uzmanības deficītu
  • Bērniem ar koncentrēšanās traucējumiem
  • Bērniem ar hiperaktivitāti